www.a-gate.no19002003.jpg
www.a-gate.no19002002.jpg
www.a-gate.no19001003.gif
www.a-gate.no19001003.gif
www.a-gate.no19001003.gif
www.a-gate.no19001003.gif
Styrearbeid
Styrearbeid kan utgjøre forskjellen på vekst og konkurs en virksomhet. Styret har ansvar for å stake ut kursen og sette målene. Styrets arbeid er å følge opp at virksomheten arbeider mot målene og ivaret eiernes interesser - god avkastning på de pengene eierne har investert i virksomheten.

SMB - små og mellomstore virksomheter - har ofte mye fokus på drift og ser ikke altid behovet for å ha et profesjonelt styre - før problemene tårner seg opp.

Kan vi styrke deres styre?
www.a-gate.no19006005.jpg
Nyheter
Linker
Kontakt
Tjenester
Start
www.a-gate.no19009002.jpg
www.a-gate.no19001001.jpg